Visszaélés a hadi felszereléssel, avagy tetten ért médiumok

Arndt Niebisch

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 19-22. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.19-22

Absztrakt

Az esszé Friedrich Kittler ama tézisével foglalkozik, mely szerint a hadieszközök nem rendeltetésszerű használata viszi előre a technológiai fejlődést heurisztikus perpsektívaként. Innen nézve magyarázható, hogy bár a „média határozza meg a helyzetünket”, lehetséges kreatív módon bánni a médiumokkal.

Teljes szöveg