Szerzőinknek

A Partitúra tudományos igényű elméleti, elemző vagy történeti irányultságú tanulmányokat egyaránt közöl, ezen kívül teret kíván adni a kifejtettebb, terjedelmesebben argumentált szakkritikáknak is. A kéziratokat a szerkesztőség tagjai és egy külső bíráló véleményezi, aki az adott terület elismert szakembere. A kézirat terjedelme tanulmány esetén max. 30-35 normaoldal, kritika esetén max. 20 normaoldal. A tanulmányokat az alábbi formai követelmények betartásával kérjük elkészíteni: A kézirat formája: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1-es sorköz A tanulmány elejére:

 • A szerző neve
 • Cím: magyarul
 • 4-5 mondatos magyar nyelvű absztrakt
 • 4-5 magyar kulcsszó

A tanulmány végére:

 • „Irodalom” címszó alatt a tanulmányban idézett és hivatkozott források ábécérendbe szedett jegyzéke (az adatok sorrendjéhez lásd a hivatkozási normát)
 • 4-5 mondatos angol nyelvű absztrakt, élén a tanulmány címének angol fordításával
 • 4-5 angol kulcsszó
 • A szerző elérhetősége: név, munkahelye neve és címe, email

A hivatkozás lapalji jegyzet formájában történik az alábbi norma alapján:

 • Monográfia:

Jurij lotman, Kultúra és robbanás, ford. Szűcs Teri, Budapest: Pannonica Kiadó, 2001, 54-56.

 • Tanulmánykötet:

Jurij lotman, Szöveg a szövegben, ford. klausz Ildikó és pálfi Ágnes = Kultúra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai, szerk. V. gilbert Edit és kovács Árpád, Pécs: Jannus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1994, 57-82. Jurij lotman, A szöveg fogalma, ford. Köves Erzsébet = uő, Szöveg, modell, típus, Budapest: Gondolat, 1973, 53-65.

 • Folyóiratcikk:

Jurij lotman, A retorika, ford. nagy István, Helikon, 1999/1-2, 99.

 • Visszautalások:  uő, I.m., Vö.

Szakkritikák esetében a cím alatt kérjük feltüntetni az ismertetett és bírált könyv adatait.

A tanulmányokat erre a címre kérjük küldeni: benyokri@yahoo.it