A FOLYÓIRAT PROFILJA

A Partitúra egy évente kétszer, Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű irodalomtudományi folyóirat. Első száma 2006-ban jelent meg, 2007-től a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Sambucus Irodalomtudományi Társaság, 2014-től pedig a NyKFE Közép-európai Tanulmányok Kara adja ki. A lap lektorált elméleti értekezéseket, műelemzéseket és kifejtettebb szakkritikákat közöl elsősorban a magyar irodalom és a világirodalom köréből, de ez mellett ugyanúgy teret ad a társművészetekről és a művészetközi kapcsolatokról szóló írásoknak is. Kitüntetett figyelmet szentel továbbá a közép-európai irodalmaknak és irodalomtudományoknak, eredményeik közvetítésének és reflektálásának, valamint a kisebbségi magyar irodalmak helyzetéről és aktuális folyamatairól folyó kritikai diskurzusnak is.

A lap szerkezete általában három részre tagolódik: a számok élén egy-egy jelentős külföldi szakember elméleti tanulmányának fordítása szerepel, ezt követi a tanulmányrovat (önálló és csoportba rendezett írásokkal) és végezetül a kritikarovat. A Partitúra rendszeresen közöl tematikus összeállításokat egy-egy szerző, műfaj vagy valamely irodalmi, illetve művészi jelenség vizsgálatára fókuszálva.