Dr. Jekyll jóslata. Egy régi-új emberkép nyomában

H. Nagy Péter

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 141-148. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.141-148

Absztrakt

A tanulmány Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényének egy részletéből kiindulva arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Dr. Jekyll által megjósolt emberkép hol talál folytatásra a 20. században. Érintve a biológia (endoszimbiózis) és a fizika (nanotechnológia) eredményeit, Greg Bear és Greg Egan regényeiből vett példákkal bizonyítja, hogy a Stevenson-mű részlete – amely az emberi szubjektivitás szétszóródottságának és sokszorosságának posztmodern felismeréséhez vezet – megelőlegezi a hard science fiction és a nanofikció emberképét.

Teljes szöveg