A szerkesztőség címe:

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara,
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Dražovská 4, 94974 Nitra
e-mail: benyokri@yahoo.it