Kommentár nélkül. A tudóstragédia: tandráma az irodalomtudomány számára

Martina Süess

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 23-28. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.23-28

Absztrakt

A cikk amellett érvel, hogy Kittler Lejegyzőrendszerek 1800/1900 című munkája a kritikai vizsgálat olyan metódusát dolgozza ki, amely nem vész el a szövegek hermeneutikai műkődésében, hanem dekódolja, hogy a szövegek miként „programozzák” olvasóikat. Arra kíván rámutatni, hogy Kittler olvasásmódja továbbfejleszthető a kommentárok elemzésévé, amennyiben a „kommentárokat” olyan materiális nyomokként értjük, amelyek a szövegfeldolgozás történeti technikáira utalnak.

Teljes szöveg