A filológia kastélya

Tóth-Czifra Júlia

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 33-36. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.33-36

Absztrakt

E rövid szöveg arra vállalkozik, hogy megkísérelje Kittler egy 2009-ben megjelent előadása felütésének szoros – sokszor az olvasót magát szorongató – olvasását, mert meglehetősen érdekes e szöveg mind Kittler saját filológiai elgondolásait, mind azon kérdéseket és problémákat tekintve, amelyekkel a filológiának ma szembe kell néznie.

Teljes szöveg