Média(technika)történeti episztemológia

Sebastian Vehlken

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 37-42. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.37-42

Absztrakt

A cikk a médiatudományok jelenlegi állapotának kritikai vizsgálatát kívánja nyújtani. Amellett érvel, hogy meg kell haladnunk friedrich Kittler munkásságát, valamint megfogalmazza az olyan kortárs digitális technológiák feltárásának igényét, mint a hálózati számítógépes rendszerek és a fejlett felhasználói interfészek, amelyek a kittleri gondolkodás vakfoltjai.

Teljes szöveg