Mediális diskurzuselemzés – médiaarcheológia és médiahistoriográfia között

Smid Róbert

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 43-50. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.43-50

Absztrakt

A dolgozat néhány rövid példán keresztül a történetiségnek és az időbeli folyamatoknak a kittleri életműben betöltött szerepébe nyújt betekintést. Elsősorban ahhoz próbál adalékokat nyújtani, hogyan mennek végbe a lejegyzőrendszer-váltások, illetve milyen funkcióval bír a médiatörténet és a (Kittlernél egyértelműen technológia- és tudománytörténetként értett) médiaelmélet történetének egymásba fűzése.

Teljes szöveg