Az információ és zaj közötti senkiföldjén

Vásári Melinda

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 51-58. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.51-58

Absztrakt

A tanulmány olyan szövegi jellemzők felé közelít, amelyek nem írhatók le egyértelműen jelentések mentén – mint a hangoltság, hangulat, atmoszféra és az irodalmi szöveg egyéb érzéki, materiális hatásai, mégis alapvetően szerepet játszanak a szöveg működésében, valamint a megértésben. E jelenségeket az információ és zaj, jelentés és nem jelentés kapcsolatának vizsgálata révén közelíti meg.

Teljes szöveg