A természettörténet latenciája. Nyelv és tanúságtétel W.G. Sebald Luftkrieg und Literatur című szövegében

Lőrincz Csongor

IN: Partitúra Irodalomtudományi folyóirat, IX. évfolyam, 1. szám, 2014, 59-88. oldal, ISSN 1336-7307

DOI: 10.17846/PA.2014.9.1.59-88

Absztrakt

W. g. Sebald Luftkrieg und Literatur c. esszéje nemcsak a szövetségesek náci németország ellen irányuló szisztematikus légicsapásainak a kollektív emlékezetben hátrahagyott nyomait, illetve azok elhallgatását firtatja, de alapvető kérdéseket tesz fel a történelem tanúsításáról az irodalomban és annak olvasásában. Ez a kérdésirány összekapcsolódik modern történeti és politikai antropológiai összefüggések problematizálásával. Az esszé mindezen viszonyokat nem egyszerűen diszkurzív eszközökkel tárgyalja, de idézettechnikai-textuális szinten is színreviszi és áthelyezi őket.

Teljes szöveg