Partitúra 2014/1

Évfolyam: IX.  Szám: 1, 2014

 

Címlap

Elülső impresszum

Teljes szám

 

Tartalom:

Friedrich Kittler – Kérdések, megfigyelések, lehetőségek. A Kittler-blokk elé
Kelemen Pál, Arndt Niebisch, L. Varga Péter
3-4. oldal

Kittler olvas. Leckék az irodalomtudomány számára
Eva Horn
5-10. oldal

Mi volt előtte? Kittler filológiája
Kelemen Pál
11-18. oldal

Visszaélés a hadi felszereléssel, avagy tetten ért médiumok
Arndt Niebisch
19-22. oldal

Kommentár nélkül. A tudóstragédia: tandráma az irodalomtudomány számára
Martina Süess
23-28. oldal

Faust fordításjelenete mint írásaktus
Mezei Gábor
29-32. oldal

A filológia kastélya
Tóth-Czifra Júlia
33-36. oldal

Média(technika)történeti episztemológia
Sebastian Vehlken
37-42. oldal

Mediális diskurzuselemzés – médiaarcheológia és médiahistoriográfia között
Smid Róbert
43-50. oldal

Az információ és zaj közötti senkiföldjén
Vásári Melinda
51-58. oldal

A természettörténet latenciája. Nyelv és tanúságtétel W.G. Sebald Luftkrieg und Literatur című szövegében
Lőrincz Csongor
59-88. oldal

Weöres és Psyché a 21. századi olvasatokban
Csilla Molnár
89-100. oldal

Mi lett volna, ha. Magyar földön Afrikában
Baka L. Patrik
101-128. oldal

A testhatárok eltolása John Scalzi militarista SF ciklusában
Sz. Molnár Szilvia
129-140. oldal

Dr. Jekyll jóslata. Egy régi-új emberkép nyomában
H. Nagy Péter
141-148. oldal

Kalandozások a senki földjén. Varga Emőke Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban című könyvéről 
Kantár Balázs
149-155. oldal

Tags: